top of page
89872377_113300300290479_906798693190362
Home: Witaj
forest Road

CZYM JEST TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA?

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Szczególnie istotna dla terapeuty psychodynamicznego jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań, postaw jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

https://kcp.com.pl/czym-jest

Home: O terapii

DLA KOGO?

Specjalizuję się w leczeniu:

 • depresji

 • zaburzeń osobowości

 • nerwicy

 • zaburzeń snu

 • dolegliwości psychosomatycznych

 • zaburzeń odżywiania się

 • natręctw

 • napadów lęku i niepokoju

 • trudności ze zbudowaniem stałego związku

 • poczucia pustki wewnętrznej

 • chwiejnego nastroju

Home: O terapii
100105303_282291269612940_88733940196950

O MNIE

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym w procesie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Poradni Zaburzeń Preferencji Seksualnych oraz w prywatnym gabinecie. 

Odbyłam również szereg staży zawodowych na oddziałach psychiatrycznych oraz w innych placówkach, między innymi na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS ZOZ “Zdroje”, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych UJ czy w "Telefonie Zaufania" prowadzonym przez Fundację "Dajemy Dzieciom Siłę".

Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą po 16 roku życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną, długoterminową w nurcie psychodynamicznym.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej oraz superwizji grupowej u certyfikowanego superwizora rekomendowanego przez PTPPD, specjalizującego się w pracy metodą TFP.
Jestem prezesem Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Zapraszam do Mazowieckiego Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.

Home: O terapii

"To co znajduje się za nami i to co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas."

R.W. Emerson

Home: Znany cytat

CENNIK

Konsultacja psychoterapeutyczna - 210 zł

Sesja psychoterapii - 210 zł

Psychotherapy in English - 230 zł

Home: O terapii

KONTAKT

ul. Wita Stwosza 45 

793105506

 • Facebook
Home: Kontakt
bottom of page